6. BĚH

Rada pro výzkum, vývoj a inovace (RVVI) ve spolupráci s Českou akademií zemědělských věd uspořádala oborově zaměřenou konferenci Implementace METODIKY 2017+.

Na setkání byla představena metodologie hodnocení bibliometrie a hodnocení vybraných výsledků pro hodnocení 2018. Zároveň zde byly shrnuty výstupy prvého roku hodnocení podle Metodiky 2017+ se zaměřením na zemědělské obory.

Po úvodním přivítání předsedy představenstva ČAZV dr. Jana Nedělníka se ujal slova místopředseda RVVI dr. Baran. Praktickou stránku hodnocení představili pracovníci Odboru RVVI. Odborný komentář k předloženým závěrům a zkušenosti s hodnocením spolu s doporučeními do dalších let implementace přednesl předseda Odborného panelu č. 4 Agricultural and Veterinarian Sciences doc. Radim Vácha a člen tohoto panelu prof. František Kocourek.

Další setkání Implementace METODIKY 2017+ bylo uspořádáno ve spolupráci s Univerzitou obrany dne 30. dubna 2019 v Brně. Úvodní slovo za Univerzitu obrany pronesl mjr. Karel Šilinger proděkan pro vědeckou činnost. Za RVVI přednesl svůj příspěvek prof. Dvořák a opět nechyběly ani příspěvky pracovníků Odboru RVVI. Odborný komentář a zkušenosti s aktuálním průběhem hodnocení přednesli předsedové a místopředsedové Odborných panelů doc. Kozubek, doc. Vácha, prof. Malura a doc. Slabý.

 

Sdílejte na:

Přílohy