Výroční zpráva Rady pro výzkum, vývoj a inovace za rok 2018

Výroční zpráva Rady pro výzkum, vývoj a inovace za rok 2018 je zpracovaná podle závazné osnovy na základě usnesení vlády ze dne 20. února 2002 č. 175 k Rozboru poradních a pracovních orgánů vlády, ve znění usnesení vlády ze dne 21. března 2018 č. 189 ke Změně některých usnesení vlády, kterým se dle bodu 23. ukládá předsedům poradních a pracovních orgánů vlády zveřejňovat pravidelně výroční zprávy způsobem umožňujícím dálkový přístup.

Výroční zprávu Rady pro výzkum, vývoj a inovace schválila Rada pro výzkum, vývoj a inovace na svém 345. zasedání dne 26. dubna 2019.

 

Sdílejte na:

Přílohy