Pracovní skupina na vysoké úrovni při CzechELib zastupující Českou republiku při jednání s vydavateli a s relevantními partnery z EU pro spolupráci v režimu zlatého přístupu

Členové:

Rada pro výzkum, vývoj a inovace

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

Ministerstvo průmyslu a obchodu

Akademie věd ČR

Česká konference rektorů

Národní technická knihovna

Grantová agentura ČR

Sdílejte na: