Informace k Doporučenému postupu při poskytování podpory výzkumu a vývoje podle zákona č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu a vývoje z veřejných prostředků a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o podpoře výzkumu a vývoje)

Upozornění: Níže uvedený text a přiložené dokumenty odpovídají právní úpravě platné do 1. července 2009, kdy nabyl účinnosti zákon č. 110/2009 Sb. Dokumenty budou postupně aktualizovány.

Rada pro výzkum a vývoj zveřejnila Doporučený postup při poskytování podpory výzkumu a vývoje z veřejných prostředků podle zákona o podpoře výzkumu a vývoje, který vychází z dosavadních zkušeností z aplikace zákona o výzkumu a vývoje v praxi a byl zpracován na základě požadavku zástupců některých poskytovatelů a Ministerstva financí.

Dokument byl vydán za účelem sjednocení postupu při poskytování podpory výzkumu a vývoje podle zákona č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu a vývoje a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o podpoře výzkumu a vývoje), a má být pomocí jednotlivým poskytovatelům a urychlit tak poskytování podpory příjemcům. Dokument není pro poskytovatele závazný.

Předkládaná verze doporučeného postupu je výsledkem meziresortního projednání a byla odsouhlasena odpovědnými pracovníky Ministerstva financí. Na základě připomínky Odboru legislativně právního Úřadu vlády byl původně zamýšlený "Metodický pokyn" přepracován do formy doporučeného postupu.

Doporučený postup při poskytování podpory výzkumu a vývoje z veřejných prostředků podle zákona č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu a vývoje z veřejných prostředků a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o podpoře výzkumu a vývoje) je v příloze ve formátu pdf.

Sdílejte na:

Přílohy