Analýza stavu výzkumu a vývoje České republiky a jejich srovnání se zahraničím v roce 2003

 

Vláda svým usnesením ze dne 19. listopadu 2003 č. 1167 schválila Analýza výzkumu a vývoje České republiky a jejich srovnání se zahraničím v roce 2003. Rada pro výzkum a vývoj připravuje knižní vydání české a anglické verze analýzy.

 

Vlastní text analýzy je tvořen několika částmi:

  • Titulní list (obálka)
  • A. Základní ukazatele výzkumu a vývoje  (příloha 1 - pdf, 240kB)
  • B. Analýza podpory VaV z veřejných prostředků  (příloha 2 - pdf, 125kB)
  • C. Analýza údajů informačního systému výzkumu a vývoje (příloha 3 - pdf, 149 kB)
  • D. Bibliometrická analýza výsledků výzkumu a vývoje (příloha 4 - pdf, 157kB)
  • E. Přihlášky vynálezů - patenty  (příloha 5 - pdf, 166kB)
  • F. Užití rizikového kapitálu v oblasti VaV (příloha 6 - pdf, 104kB)
  • G. Mimořádné výsledky VaV v roce 2002 (příloha 7 - pdf, 142kB)

 

Celý dokument  je k dispozici ve formátu Zip (304 kB)

 

Sdílejte na:

Přílohy