Hodnocení vybraných výsledků

Hodnocení vybraných výsledků realizované Odborem Rady pro výzkum, vývoj a inovace prostřednictvím Odborných panelů pomocí vzdálených recenzí je jedním z podkladů pro hodnocení výzkumných organizací podle Metodiky M17+ (dále jen „M17+“) v rámci Modulu 1. Zveřejněné zprávy shrnují závěry tohoto hodnocení po oborových skupinách a identifikují organizace, které se autorsky podílely na vzniku nejlépe hodnocených výsledků. Zprávy jsou generovány samostatně za druhý implementační rok (dále jen „H18“) a kumulovaně z Hodnocení 2017 a Hodnocení 2018 (dále jen „H17-H18“). Přiložené seznamy výsledků v přehledové podobě lze dále filtrovat podle potřeby. Nově je připojena jednoduchá interaktivní tabulka, s jejíž pomocí lze pohodlně identifikovat organizace podle množství výsledků ve volitelných pásmech podle známek.

Hlavním podkladem Modulu 1 jsou profily jednotlivých výzkumných organizací. Profily lze snadno generovat ze zveřejněné  interaktivní tabulky seznamu výsledků doplněné pro tento účel o list, který profil graficky vykresluje s hlavními filtry. Tabulky jsou zpracovány samostatně pro výstupy z H18 a kumulovaně pro výstupy H17- H18. Zveřejněná tabulka H18 je pro druhý rok implementace doplněna o anonymizovaná odůvodnění hodnocení předložených výsledků. 

V případě potřeby žádáme o Vaši zpětnou vazbu do 14 dnů od zveřejnění prostřednictvím mailu hodnoceniVaVai@vlada.cz

Zprávy shrnující závěry tohoto hodnocení po oborových skupinách, doplněné o komentáře předsedů Odborných panelů jsou zveřejněny zde:

https://hodnoceni18.rvvi.cz/www/nebiblio

 

 

Sdílejte na: