Analýza stavu výzkumu a vývoje v České republice a jejich srovnání se zahraničím v roce 2002

 

Vláda svým usnesením ze dne 22. května 2002 č. 516 schválila Analýzu vývoje a stavu výzkumu a vývoje v České republice a jejich srovnání se zahraničím, která zahrnuje i hodnocení plnění národní politiky VaV ČR z roku 2000 a řadu dalších částí. Zároveň schválila návrh postupu přípravy nové národní politiky výzkumu a vývoje České republiky, vycházející z Analýzy a uložila MŠMT ve spolupráci s Radou předložit ji do 31. března 2003 vládě. 


Analýzy je rozdělena do několika částí (viz jednotlivé přílohy): 

 • Úvodní část  (příloha 1, doc, 22 kB)
 • Část A. Analýza statistických údajů OECD o výzkumu a vývoji  (příloha 2, doc, 308 kB)
 • Část B. Analýza podpory výzkumu a vývoje z veřejných prostředků (příloha 3, doc, 447 kB)
 • Část C. Analýza údajů informačního systému výzkumu a vývoje příloha 4, Zip, 580 kB)
 • Část D. Bibliometrická analýza výsledků výzkumu a vývoje (příloha 5, doc, 247 kB)
 • Část E. Analýza patentů jako výsledků výzkumu a vývoje (příloha 6, doc, 134 kB)
 • Část F. Analýza výsledků projektů aplikovaného VaV (příloha 7, doc, 288 kB)
 • Část G. Ekonomická výkonnost výzkumu a vývoje (příloha 8, doc, 135 kB)
 • Část H. Hodnocení plnění Národní politiky výzkumu a vývoje České republiky z roku 2000 (příloha 9, doc,  128 kB)
 • Část I: Souhrnné hodnocení plnění resortních koncepcí výzkumu a vývoje ČR z roku 2000 (příloha 10, doc, 79 kB)
 • Část J. Hodnocení VaV v ČR v zahraničních dokumentech (příloha 11, doc, 305 kB)

Sdílejte na:

Přílohy