Konference Implementace METODIKY 2017+ (17. 12. 2019, Praha)

Dne 17. prosince 2019 uspořádala Rada pro výzkum, vývoj a inovace (RVVI) výroční konferenci k Implementaci METODIKY 2017+ v prostorách Nadace ABF v Praze. Na programu konferenčního setkání bylo představení metodologie hodnocení bibliometrie a hodnocení vybraných výsledků. Zároveň zde byly shrnuty dosavadní výstupy hodnocení, zejména aktuality z druhého roku hodnocení podle Metodiky 2017+.

Úvodního slova se ujali 1. místopředseda RVVI prof. Petr Dvořák, místopředseda RVVI dr. Pavel Baran a člen RVVI prof. Jiří Witzany. Hodnocení z pohledu hlavního koordinátora Metodiky 2017+ okomentoval prof. Michael Šebek. Praktické poznatky z průběhu hodnocení představili pracovníci a pracovnice Odboru RVVI.

Odborný komentář k předloženým závěrům a zkušenosti s hodnocením spolu s  doporučeními do dalších let implementace přednesli předsedové pěti Odborných panelů: předseda Odborného panelu č. 1 Natural Sciences doc. RNDr. Stanislav Kozubek, DrSc., předseda Odborného panelu č. 2 Engineering and Technology prof. Michael Šebek, předseda Odborného panelu č. 3 Medical and Health Sciences prof. MUDr. Miroslav Ryska, CSc., předseda Odborného panelu č. 4. Agricultural and Veterinary Sciences doc. Radim Vácha a předseda Odborného panelu č. 6 Humanities and the Arts prof. PhDr. Petr Vorel, CSc.

Sdílejte na:

Přílohy