Návrh přístupu České republiky k materiálu „ Investovat do výzkumu: Akční plán pro Evropu“ a k dalším dokumentům Evropské unie pro oblast výzkumu a vývoje

 

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ve spolurpáci s Radou pro výzkum a vývoj předložilo vládě dokument Návrh přístupu České republiky k materiálu "Investovat do výzkumu: Akční plán pro Evropu" a k dalším dokumentům Evropské unie pro oblast výzkumu a vývoje. Vláda tento dokument schválila dne 26. května 2004 č. 513 a uložila ministryni školství, mládeže a tělovýchovy a místopředsedovi vlády pro výzkum a vývoj, lidská práva a lidské zdroje vybrat a rozpracovat prioritní opatření v Přístupu a předložit vládě do 31. prosince 2004 návrh na jejich řešení.

Sdílejte na:

Přílohy