WORKSHOP Hodnocení aplikovaného výzkumu podle METODIKY 2017+

Dne 25. srpna 2021 uspořádala Rada pro výzkum, vývoj a inovace (RVVI) workshop Hodnocení aplikovaného výzkumu podle METODIKY 2017+ zaměřený na technický aplikovaný výzkum.  Workshop proběhl v prostorách ČVUT v Praze a zároveň byl přenášen online.

Úvodního slova se ujali členové předsednictva RVVI Pavel Baran a Vladimír Mařík. Člen RVVI Jaroslav Machan představil výsledky práce Pracovní skupiny KHV pro hodnocení aplikovaného výzkumu. Aktuální doporučení pro výzkumné organizace na základě zkušeností s vypořádáním námitek VO přednesl ředitel Odboru RVVI Jan Marek. Z odborného pohledu dosavadní závěry a zkušenosti s hodnocením aplikovaného výzkumu okomentoval předseda Odborného panelu 2. Engineering and Technology Michael Šebek a předseda KHV Štěpán Jurajda.

Prezentace jsou ke stažení v přílohách na této stránce. 

Záznam workshopu je k dispozici na odkazu níže:

https://youtu.be/VN3nst7KlHA

 

Sdílejte na:

Přílohy