Výzva k podávání návrhů na udělení Ceny vlády pro nadaného studenta za rok 2022

Rada pro výzkum, vývoj a inovace vyhlásila v pondělí 27. června 2022, v souladu s příslušnými předpisy, výzvu k podávání návrhů kandidátů / kandidátek na udělení Ceny vlády pro nadaného studenta za rok 2022.

Cena vlády pro nadaného studenta je udělována podle ustanovení § 1 odst. 1 písm. a) bod 2 nařízení vlády č. 71/2013 Sb., o podmínkách pro ocenění výsledků výzkumu, experimentálního vývoje a inovací, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „nařízení vlády“).

Ocenění mimořádných výsledků výzkumu, vývoje a inovací se rozšiřuje o možnost udělení ceny vlády pro nadaného studenta střední nebo vysoké školy, který projevil talent a zájem o výzkumnou či vědeckou práci – za účelem širší propagace výzkumné činnosti a ve snaze získat mladé nadějné zájemce pro budoucí kariéru vědce.

Dle ustanovení § 1 odst. 2 nařízení vlády o udělení ceny vlády pro nadaného studenta rozhoduje vláda na návrh Rady pro výzkum, vývoj a inovace.

Laureát / laureátka získá spolu s oceněním finanční odměnu ve výši 50.000 Kč. Toto ocenění je poskytováno z rozpočtové kapitoly Úřadu vlády České republiky a lze jej udělit pouze jedenkrát v kalendářním roce.

Cenu vlády nadanému studentovi lze udělit výhradně k ocenění mimořádných výsledků výzkumu, experimentálního vývoje a inovací. Není tedy možné ocenit touto cestou např. mimořádné studijní výsledky, či výsledky jiné činnosti, pokud by takové připadaly v úvahu – ve  smyslu návětí § 1 odst. 1 nařízení vlády.

Výzva je otevřena do 14. října 2022. Pro přijetí návrhu je rozhodné datum doručení návrhu v listinné podobě nebo elektronicky.

Požadavky na kandidáta Ceny vlády pro nadaného studenta a plné podmínky výzvy jsou zveřejněny na webu www.vyzkum.cz.

Sdílejte na: