Informační memoranda o rozsahu a způsobech zpracování osobních údajů

Informační memorandum jsou informace o ochraně soukromí, o zpracování a ochraně vašich osobních údajů uveřejňované pro plnění povinnosti stanovené v článcích 12 až 22 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES.

Identifikace správce údajů

Úřad vlády ČR, nábřeží Edvarda Beneše 4, 118 01 Praha 1 – Malá strana, IČ: 00006599, je ústředním orgánem státní správy.

Informační memorandum je určeno pro:

- navržené kandidáty / kandidátky

- navrhovatele – fyzické osoby

- hodnotitele – autory posuzující návrhy

Sdílejte na:

Přílohy