prof. Ing. Vladimír Mařík, DrSc., dr.h.c.

Fotografie

místopředseda Rady pro výzkum, vývoj a inovace

Pověřený vědecký ředitel Českého institutu informatiky, robotiky a kybernetiky ČVUT (CIIRC). Hlavními oblastmi jeho zájmu je umělá inteligence, robotika, znalostní a expertní systémy, v posledním období pak multiagentní systémy a jejich aplikace. Právě v oblasti multiagentních systémů rozhodující měrou přispěl k vytvoření silného výzkumného směru na ČVUT, přinášejícího nové teoretické poznatky i významné průmyslové a obranné aplikace. Zabývá se transferem technologií z universitního prostředí do průmyslové praxe. Podílí se na procesu vytváření a řízení firem typu spin-off a start-up, ale i na hledání optimálních modelů spolupráce universit s velkými globálními firmami.