prof. Ing. Jiří Homola, CSc., DSc.

Fotografie

1. místopředseda Rady pro výzkum, vývoj a inovace

Jiří Homola je vedoucím vědeckým pracovníkem a zástupcem ředitele v Ústavu fotoniky a elektroniky AV ČR. V letech 2012–2021 byl ředitelem ústavu. Od roku 2021 je členem Akademické rady AV ČR. Přednáší na Matematicko-fyzikální fakultě UK a Fakultě jaderné a fyzikálně inženýrské ČVUT. V letech 1997–2002 pracoval na University of Washington, Seattle, od 2001 jako Research Associate Professor. Pedagogicky rovněž působil na University of Oulu.
 
Prof. Homola se zabývá biofotonikou, především výzkumem a vývojem optických senzorů a biosenzorů. Je členem Učené společnosti ČR a Fellow of SPIE a je nositelem řady ocenění (Česká hlava, Praemium Academiae, Roche Prize for Sensor Technology, Prémie Otto Wichterleho). 
 
Jiří Homola patří mezi nejcitovanější české vědce.