Ing. Josef Švejda

Fotografie

člen Rady pro výzkum, vývoj a inovace

Ing. Josef Švejda působí jako jednatel a finanční ředitel české pobočky společnosti onsemi - ON Semiconductor Czech Republic, s.r.o., která zaměstnává 2300 pracovníků v České republice, z toho přibližně 500 ve výzkumu a vývoji.
 
V průběhu své profesní kariéry získal praktické zkušenosti s veřejnou podporou v oblasti výzkumu a vývoje ve všech fázích - od přípravy projektů až po závěrečné řízení a následné kontroly. Tato podpora byla poskytována různými institucemi, včetně Ministerstva průmyslu a obchodu, Technologické agentury České republiky a fondů Evropské unie. Při realizaci projektů spolupracuje společnost s různými partnery, od soukromých společností různých velikostí, přes vysoké školy až po výzkumné ústavy.
 
Společnost ON Semiconductor Czech Republic, s.r.o. byla oceněna různými cenami za úspěchy ve výzkumu a vývoji, včetně průmyslové ceny od CERN za senzory pro projekt Atlas v urychlovači (LHC).