doc. MUDr. Marián Hajdúch, Ph.D.

Fotografie

člen Rady pro výzkum, vývoj a inovace

Marián Hajdúch vystudoval Lékařskou fakultu Univerzity Palackého v Olomouci (LF UP). Zabývá se převážně molekulární a translační medicínou, v tomto oboru založil na olomoucké univerzitě ústav, který řídí. Je vědcem a lékařem specializujícím se hlavně na molekulární a translační medicínu (onkologická oblast onemocnění a infekční nemoci), má v této oblasti dlouhodobé zkušenosti s řízením projektů, zabývá se rovněž činnostmi v oblasti výzkumu a vývoje a přenosu technologií, včetně výstavby a správy velkých výzkumných infrastruktur.  

Působí jako vedoucí Laboratoře experimentální medicíny LF UP v Olomouci. Publikuje v oblasti klinické, experimentální a molekulární onkologie a výzkumu a vývoje protinádorových léčiv a diagnostik.