prof. PhDr. Ladislav Krištoufek, Ph.D.

Fotografie

člen Rady pro výzkum, vývoj a inovace

Ladislav Krištoufek je profesorem ekonomie Univerzity Karlovy. V současnosti působí jako prorektor pro vědeckou a tvůrčí činnost Univerzity Karlovy, kde vyučuje na Institutu ekonomických studií Fakulty sociálních věd UK. Dále působí jako vedoucí vědecký pracovník v Oddělení ekonometrie Ústavu teorie informace a automatizace AV ČR.
 
Jako jediný výzkumník v České republice ze společenských a humanitních věd byl zařazen mezi 2 % nejcitovanějších vědců na světě (Elsevier a Stanford University hodnocení z roku 2021). Je držitelem Prémie Otto Wichterleho.