PhDr. Adéla Gjuričová, Ph.D.

Fotografie

členka Rady pro výzkum, vývoj a inovace

Adéla Gjuričová je absolventkou Filozofické fakulty a Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy. Působí jako výzkumná pracovnice Ústavu pro soudobé dějiny AV ČR, od roku 2012 také jako vedoucí pracovní skupiny pro dějiny parlamentarismu. Externě přednáší v Ústavu českých dějin Filozofické fakulty Univerzity Karlovy. Odborně se zaměřuje na politické a sociální dějiny pozdního státního socialismu a postkomunistické transformace.
 
Adéla Gjuričová je členkou výkonného výboru a koordinátorkou The European Information and Research Network on Parliamentary History (EuParl.net).