Výzva  k podávání návrhů kandidátů na členy KHV
Výzva k podávání návrhů kandidátů na členy KHV

Komisi pro hodnocení výzkumných organizací a ukončených programů (dále jen „Komise“) ustavuje Rada pro výzkum, vývoj a inovace (dále jen „Rada”) jako svůj odborný a poradní orgán podle § 35 odst. 7 písm. b) zákona č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací z veřejných prostředků a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací), ve znění pozdějších předpisů. Komise plní úkoly související s hodnocením kvality výzkumu, experimentálního vývoje a inovací, s hodnocením kvality výsledků výzkumných organizací a s hodnocením výzkumných organizací. Komise je odborným poradním orgánem Rady pro účely realizace Metodiky hodnocení výzkumných organizací a programů účelové podpory výzkumu, vývoje a inovací, schválené usnesením vlády ze dne 8. února 2017 č. 107 na celonárodní úrovni. Dále plní úkoly související s hodnocením programů účelové podpory.

Rada pro výzkum, vývoj a inovace
vyzývá k podávání návrhů kandidátů na
člena/členku Komise z oblasti společenských věd
člena/členku Komise z oblasti technických/aplikovaných věd
člena/členku Komise z oblasti přírodních/zemědělských věd
člena/členku Komise z oblasti lékařských/zdravotnických věd
člena/členku Komise z oblasti humanitních/uměleckých věd

Návrhy na kandidáty do KHV mohou podávat:

  • výzkumné organizace,
  • členové Rady pro výzkum, vývoj a inovace.

Lhůta pro doručení návrhů končí dne 19. ledna 2024.

Celý text výzvy najdete ZDE.