Výzva 2024 k podávání kandidátů na členy Odborného orgánu hodnotitelů

V souladu s § 35 odst. 2 zákona č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací z veřejných prostředků a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací), ve znění pozdějších předpisů, a v souvislosti s usnesením vlády ze dne 8. února 2017 č. 107, kterým vláda v bodě I. schválila Metodiku hodnocení výzkumných organizací a hodnocení programů účelové podpory výzkumu, vývoje a inovací (dále jen „M17+“)

 

předsednictvo Rady pro výzkum, vývoj a inovace

 

vyzývá

 

k podávání návrhů kandidátů na členy Odborného orgánu hodnotitelů.

 

Odborný orgán hodnotitelů je odborným poradním orgánem Rady pro výzkum, vývoj a inovace, ustavenými podle § 35 odst. 7 zákona o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací.

 

Výzva je uzavřená - návrhy na zařazení osob do Odborného orgánu hodnotitelů mohou být podávány pouze statutárními zástupci výzkumných organizací. Nominace nejsou povinné.

 

Nominace je možné podávat prostřednictvím elektronického formuláře:

 

https://mailer.rvvi.cz/navrh-kandidata

 

Lhůta pro doručení návrhů končí dne 10. března 2024.

 

Celý text výzvy najdete ZDE.