Usnesení k jednotlivým bodům programu mimořádného zasedání Rady pro výzkum, vývoj a inovace dne 27. července 2023

Usnesení k jednotlivým bodům programu mimořádného zasedání Rady pro výzkum, vývoj a inovace dne 27. července 2023

1.    Schválení programu
Usnesení:
Rada schvaluje program mimořádného zasedání.


A)    BODY K PROJEDNÁNÍ – s rozpravou
A1)    Informace o „Návrh výdajů státního rozpočtu České republiky na výzkum, experimentální vývoj a inovace na rok 2024 se střednědobým výhledem na léta 2025 a 2026 a dlouhodobým výhledem do roku 2030“
Usnesení
Rada bere na vědomí ústní informaci ministryně pro vědu, výzkum a inovace a předsedkyně Rady pro výzkum, vývoj a inovace.


A2)    Novela zákona o vysokých školách – § 91 Doktorské stipendium
Usnesení
Rada
1.    bere na vědomí zaslané návrhy,
2.    žádá Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy o zaslání kompletní novely zákona o vysokých školách a důvodové zprávy k tomuto zákonu.


A3)    Návrh zákona o výzkumu, vývoji, inovacích a transferu znalostí ve znění připomínek členů Rady
Usnesení
Rada bere na vědomí předložený materiál a doporučuje jeho rozeslání do mezirezortního připomínkového řízení.

 


Sdílejte na: