Termíny, zápisy, usnesení a materiály ze zasedání Rady pro výzkum, vývoj a inovace v roce 2023

 Termíny zasedání Rady pro výzkum, vývoj a inovace


Zasedání Termín konání Zápis Usnesení a materiály
386. 27. ledna 2023 zápis usnesení a materiály
387. 24. února 2023 zápis usnesení a materiály
388. 31. března 2023 zápis usnesení a materiály
389. 28. dubna 2023 zápis usnesení a materiály
390. 26. května 2023 zápis usnesení a materiály
391. 30. června 2023 zápis usnesení a materiály
Mimořádné 27. července 2023 zápis usnesení a materiály
392. 1. září 2023 zápis usnesení a materiály
393. 27. září 2023 zápis usnesení a materiály
394. 27. října 2023 zápis usnesení a materiály
395. 24. listopadu 2023 zápis usnesení a materiály
396. 15. prosince 2023 zápis usnesení a materiály

Sdílejte na: