Příprava návrhu výdajů na výzkum a vývoj na rok 2008 s výhledem na léta 2009 a 2010

Instrukce k instalaci a použití aplikace SR VaV

 

Instalace aplikace

  • Soubor "SR_VaV_2008_v01.zip" (viz příloha) rozbalte na lokální disk.
  • Doporučuje se rozbalit přímo na C:\.
  • Po rozbalení se vytvoří adresář SR_VaV_2008_v01.
  • Aplikace se spouští v "Průzkumníku" kliknutím levým tlačítkem myši na soubor "_start_SrVaV" nebo označením tohoto souboru a stisknutím tlačítka ENTER.

 

Technická pomoc

  • Pro případ konzultace volejte Ing. Dagmar Korbelovou - tel. 224 002 431.
  • V případě technických dotazů k aplikací kontaktujte technickou pomoc: tel. 251 680 405, 731 164 259, 731 411 404, josef.halek@esouteze.cz


Vládou schválené výdaje na VaV 2008

Sdílejte na:

Přílohy