Výdaje státního rozpočtu České republiky na výzkum a vývoj na rok 2008 s výhledem na léta 2009 a 2010,

jak byly schváleny vládou na jejím jednání dne 23. května 2007.

 

Usnesením vlády ze dne 23. května 2007 č. 564 byl schválen návrh výdajů státního rozpočtu České republiky na výzkum a vývoj na rok 2008, s výhledem na léta 2009 a 2010.

Vláda tímto usnesením schválila výdaje státního rozpočtu na výzkum a vývoj:

  • pro rok 2008 ve výši 22.996.206 tis. Kč,
  • pro rok 2009 ve výši 24.835.902 tis. Kč,
  • pro rok 2010 ve výši 26.822.775 tis. Kč.

Tento schválený návrh výdajů bude zapracován do návrhu státního rozpočtu České republiky na rok 2008 a do střednědobého výhledu státního rozpočtu České republiky na léta 2009 a 2010.

Celý text uvedeného usnesení vlády včetně schváleného návrhu výdajů v podrobném členění je v přiloženém dokumentu.

 

Sdílejte na:

Přílohy