Výdaje státního rozpočtu na výzkum a vývoj v roce 2005 a 2006 (tis. Kč)

(podle zákona č. 543/2005 Sb., o státním rozpočtu České republiky na rok 2006, ve znění zákona č. 170/2006 Sb.)

KAPITOLA

Státní rozpočet 2005

Státní rozpočet 2006

Institucionální
výdaje

Účelové
výdaje

Výdaje
celkem

Institucionální
výdaje

Účelové
výdaje

Výdaje
celkem

Úřad vlády

12 794

5 000

17 794

14 824

5 970

20 794

Bezpečnostní informační služba

0

4 530

4 530

0

5 500

5 500

Ministerstvo zahraničních věcí

14 000

6 881

20 881

14 274

5 978

20 252

Ministerstvo obrany

133 647

355 932

489 579

127 886

353 806

481 692

Národní bezpečnostní úřad

0

21 000

21 000

6 000

21 712

27 712

Ministerstvo práce a sociálních věcí

50 062

72 523

122 585

53 235

42 500

95 735

Ministerstvo vnitra

13 350

57 613

70 963

1 820

10 250

12 070

Ministerstvo životního prostředí

230 000

330 488

560 488

228 008

173 563

401 571

Ministerstvo pro místní rozvoj

0

95 800

95 800

0

31 500

31 500

Grantová agentura České republiky

26 610

1 299 000

1 325 610

28 740

1 370 670

1 399 410

Ministerstvo průmyslu a obchodu

0

1 850 000

1 850 000

0

2 176 000

2 176 000

Ministerstvo dopravy

25 000

142 077

167 077

31 512

136 681

168 193

Ministerstvo zemědělství

414 847

309 319

724 166

449 259

317 860

767 119

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

4 118 228

1 360 244

5 478 472

4 210 930

2 555 388

6 766 318

Ministerstvo kultury

75 159

13 889

89 048

82 541

10 582

93 123

Ministerstvo zdravotnictví

220 994

629 476

850 470

148 596

721 790

870 386

Ministerstvo spravedlnosti

0

0

0

0

0

0

Ministerstvo informatiky

8 200

14 140

22 340

8 213

14 125

22 338

Český úřad zeměměřický a katastrální

27 405

0

27 405

28 664

0

28 664

Český báňský úřad

0

28 917

28 917

0

28 917

28 917

Akademie věd České republiky

3 975 341

464 439

4 439 780

4 109 059

600 000

4 709 059

Státní úřad pro jadernou bezpečnost

17 950

33 050

51 000

19 240

33 090

52 330

SOUČET

9 363 587

7 094 318

16 457 905

9 562 801

8 615 882

18 178 683

Sdílejte na: