Příprava návrhu výdajů na výzkum a vývoj na rok 2007 s výhledem na léta 2008 a 2009 - instrukce k instalaci a použití aplikace k SR VaV

Instalace aplikace

  • Soubor "SR_VaV_2007_v07.zip" (viz příloha) rozbalte na lokální disk.
  • Doporučuje se rozbalit přímo na C:\.
  • Po rozbalení se vytvoří adresář SR_VaV_2007_v07.
  • Aplikace se spouští v "Průzkumníku" kliknutím levým tlačítkem myši na soubor "_start_SrVav" nebo označením tohoto souboru a stisknutím tlačítka ENTER.

Technická pomoc

  • Pro případ konzultace volejte ing. D. Korbelovou - tel. 224 002 431.
  • V případě technických dotazů k aplikací kontaktujte Technickou pomoc: tel. 251 680 405, 731 164 259, 724 291 136,  josef.halek@esouteze.cz

 

 

Sdílejte na:

Přílohy