Výdaje státního rozpočtu na výzkum a vývoj v letech 2001 - 2002 (tis. Kč)

 
Kapitola
Státní rozpočet 2001
Státní rozpočet 2002
Institucionální
výdaje
Účelové
výdaje
Celkové
výdaje
Institucionální
výdaje
Účelové
výdaje
Celkové
výdaje

Úř.vlády

6 019

2 250

8 269

9 046

2 250

11 296

BIS

0

5 100

5 100

0

5 100

5 100

MZV

7 000

11 000

18 000

8 050

9 950

18 000

MO

107 400

390 805

498 205

107 400

283 212

390 612

NBÚ

10 000

10 005

20 005

7 000

12 000

19 000

MPSV

36 050

15 800

51 850

38 200

18 140

56 340

MV

9 634

9 466

19 100

11 550

7 550

19 100

MŽP

201 707

210 849

412 556

201 707

210 849

412 556

GA ČR

21 235

1 051 500

1 072 735

23 237

1 051 241

1 074 478

MPO

0

1 200 000

1 200 000

0

1 100 000

1 100 000

MDS *)

24 550

69 534

94 084

25 400

68 584

93 984

MZe

244 056

231 235

475 291

266 000

249 000

515 000

MŠMT

3 408 159

1 325 423

4 733 582

3 408 159

1 322 326

4 730 485

MK

31 104

85 002

116 106

44 523

50 583

95 106

MZ

253 229

459 329

712 558

253 229

459 329

712 558

MS

12 073

0

12 073

15 973

0

15 973

ČÚZK

16 555

4 250

20 805

18 730

3 550

22 280

ČBÚ

0

23 000

23 000

0

23 000

23 000

AV ČR

2 465 845

581 687

3 047 532

2 682 012

458 515

3 140 527

SÚJB

16 500

20 640

37 140

23 750

18 390

42 140

Celkem

6 871 116

5 706 875

12 577 991

7 143 966

5 353 569

12 497 535

*) od 1.1.2003 změna názvu na "MD" (Ministerstvo dopravy)
 
 
Kapitola Popis
Úř.vlády Úřad vlády ČR
BIS Bezpečnostní a informační služba
MZV Ministerstvo zahraničních věcí
MO Ministerstvo obrany
NBÚ Národní bezpečnostní úřad
MPSV Ministerstvo práce a sociálních věcí
MV Ministerstvo vnitra
MŽP Ministerstvo životního prostředí
GA ČR Grantová agentura ČR
MPO Ministerstvo průmyslu a obchodu
MDS *) Ministerstvo dopravy a spojů
MZe Ministerstvo zemědělství
MŠMT Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
MK Ministerstvo kultury
MZ Ministerstvo zdravotnictví
MS Ministerstvo spravedlnosti
ČÚZK Český úřad zeměměřičský a katastrální
ČBÚ Český báňský úřad
AV ČR Akademie věd ČR
SÚJB Státní úřad pro jadernou bezpečnost ČR

Sdílejte na: