Souhrnné vyhodnocení programů výzkumu a vývoje ukončených v letech 2000 až 2003

 

Dne 23. června 2004 svým usnesením č. 644 vláda schválila materiál „Hodnocení výzkumu a vývoje a jeho výsledků“. V souvislosti s tím vláda uložila řadu úkolů. Jedním z nich bylo souhrnné vyhodnocení výsledků programů výzkumu a vývoje ukončených v letech 2000 až 2003. Bylo zaměřeno na ty aktivity výzkumu a vývoje, které formulují jednotliví poskytovatelé – na programy výzkumu a vývoje vyhlašované ve veřejné soutěži ve výzkumu a vývoji. Dokument „Souhrnné vyhodnocení výsledků programů výzkumu a vývoje ukončených v letech 2000 až 2003“ schválila vláda usnesením ze dne 13. dubna 2005 č. 432.

Sdílejte na:

Přílohy