Výsledky hodnocení - první etapa

 

V souladu se schválenou Metodikou hodnocení výzkumu a vývoje a jejich výsledků v roce 2006 se zveřejňují tyto výsledky první etapy hodnocení:

Název výsledku hodnocení

Dokumenty
ke stažení

Pracovní tabulky

Upozornění: Pracovní tabulky A až D slouží, v souladu s Metodikou, poskytovatelům jako podklad pro ověření a ke kontrole dodaných údajů. Jedná se o dokumenty ve formátu DBF a je možné s nimi pracovat pouze s odpovídajícími SW nástroji pro práci s databázemi. Nejedná se o sestavy určené k tisku!

 

Popis struktury pracovních tabulek A až D a komentáře k těmto tabulkám

dokument ve formátu PDF 
(PDF, 350 kB)

Seznam skupin oborů včetně hodnoty mediánu IF oboru uvedené u každé skupiny oborů - pro určení celkového bodového ohodnocení výsledků Jimp (článek v impaktovaném časopise)

dokument ve formátu PDF 
(PDF, 610 kB)

Výpis všech hodnocených výsledků tak, jak byly dodány do RIV včetně jejich bodového ohodnocení 
(dle Metodiky - pracovní tabulka A)

 dokument ve formátu ZIP
(ZIP, 25,6 MB)

Výpis všech hodnocených výsledků tak, jak byly dodány do RIV včetně jejich bodového ohodnocení - podle normalizovaného výsledku
(setříděná pracovní tabulka A)

dokument ve formátu ZIP
(ZIP, 35,7 MB)

Výpis návazností výsledků na hodnocené výzkumné aktivity
(dle Metodiky - pracovní tabulka B)

 dokument ve formátu ZIP
(ZIP, 2,9 MB)

Podrobný přehled všech hodnocených projektů a výzkumných záměrů včetně údajů o hodnocení jejich výsledků
(dle Metodiky - pracovní tabulka C - část 1)

 dokument ve formátu ZIP
(ZIP, 956 kB)

Podrobný přehled všech hodnocených projektů a výzkumných záměrů včetně údajů o hodnocení jejich výsledků
(dle Metodiky - pracovní tabulka C - část 2

dokument ve formátu ZIP
(ZIP, 8 kB)

Hodnocené projekty a jejich výsledky agregované podle programů a typů grantových projektů poskytovatelů
(dle Metodiky - pracovní tabulka D)

 dokument ve formátu ZIP
(ZIP, 8 kB)

Sdílejte na: