Hodnocení výzkumu a vývoje a jejich výsledků v roce 2006 - souhrnné výsledky

 

Pro přehlednější orientaci ve výsledcích provedeného Hodnocení VaV a jejich výsledků v roce 2006 Rada pro výzkum a vývoj připravila a knižně vydala souhrnnou publikaci o výsledcích hodnocení.

Publikace obsahuje závěrečnou zprávu o hodnocení, jednotlivé tabulky s výsledky hodnocení příjemců a poskytovatelů podpory VaV, Metodiku hodnocení VaV a jejich výsledků v roce 2006 a čísleníky s použitými zkratkami.

Publikace je k dispozici v elektronické verzi v příloze.

 

Sdílejte na:

Přílohy