Hodnocení výzkumu a vývoje a jejich výsledků v roce 2007

 

Pravidelné hodnocení výzkumu a vývoje vychází z usnesení vlády ze dne 23. června 2004 č. 644 k hodnocení výzkumu a vývoje a jeho výsledků.

Pro hodnocení prováděné v roce 2007 byla schválena Metodika hodnocení výzkumu a vývoje a jejich výsledků v roce 2007, kterou Rada pro výzkum a vývoj schválila dne 14. září 2007 na svém 225. zasedání. Po schválení byl dokument podepsán předsedou Rady pro výzkum a vývoj a předsedou vlády ČR, Ing. Mirkem Topolánkem, a ministryní školství, mládeže a tělovýchovy, Mgr. Danou Kuchtovou.

Text Metodiky je v elektronické podobě k dispozici v příloze této stránky.

 

Hodnocení efektivnosti příjemců a poskytovatelů podpory výzkumu a vývoje

Popis jednotlivých etap hodnocení efektivnosti příjemců a poskytovatelů

Výsledky vyřazené z Hodnocení výzkumu a vývoje a jejich výsledků 2007 

Seznam skupin oborů včetně hodnoty mediánu IF oboru uvedené u každé skupiny oborů (dokument PDF, 326 kB)

Výsledky hodnocení efektivnosti příjemců a poskytovatelů podpory výzkumu a vývoje v roce 2007 

 

Hodnocení programů výzkumu a vývoje ukončených v roce 2006

Popis hodnocení programů výzkumu a vývoje ukončených v roce 2006

Souhrnné vyhodnocení výsledků programů výzkumu a vývoje ukončených v roce 2006 

 

 

Sdílejte na:

Přílohy