Souhrnné vyhodnocení výsledků programů výzkumu a vývoje ukončených v roce 2006

 

Vláda na návrh předsedy vlády a předsedy Rady pro výzkum a vývoj na svém jednání dne 2.4.2008 usnesením č. 338 schválila Souhrnné vyhodnocení výsledků programů výzkumu a vývoje ukončených v roce 2006.

Materiál, jak byl vládou projednán, je v přiložených dokumentech.

 

 

Sdílejte na:

Přílohy