Světově uznávané databáze pro hodnocení výsledků

Hodnocení výsledků druhu Jneimp - k části B.3.1.2. Metodiky.

Na základě výsledků 234. zasedání Rady pro výzkum a vývoj dne 20. června 2008 bylo rozhodnuto, že pro Hodnocení výsledků výzkumu a vývoje 2008 (dále jen "Hodnocení 2008") budou použity databáze SCOPUS a ERIH.

 

Odůvodnění:

Při výběru databází byla stanovena tři kritéria: (1) databáze obsahuje dostatečně velký počet časopisů, (2) databáze musí mít jasně definovány selektivní znaky pro zařazení časopisu do databáze, a (3) databáze musí být veřejně přístupná.

Z těchto důvodů byly pro hodnocení výsledků zvoleny dvě databáze:

 

V případě, že je článek v časopise impaktovaném (Jimp) a současně je tento časopis obsažen ve světově uznávané databázi nebo Seznamu (Jneimp), přičemž jeho bodová hodnota v případě Jimp by byla nižší než Jneimp, bude do Hodnocení 2008 použita hodnota vyšší, tedy jako Jneimp.

 

Sdílejte na: