Výdaje státního rozpočtu České republiky na výzkum a vývoj na rok 2009 s výhledem na léta 2010 a 2011,

jak byly schváleny vládou na jejím jednání dne 27. června 2008.Usnesením vlády ze dne 27. června 2008 č. 793 byl schválen návrh výdajů státního rozpočtu České republiky na výzkum a vývoj na rok 2009 s výhledem na léta 2010 a 2011.

Vláda tímto usnesením schválila výdaje státního rozpočtu na výzkum a vývoj:

pro rok 2009 ve výši 24.828.902 tis. Kč,
pro rok 2010 ve výši 26.780.944 tis. Kč,
pro rok 2011 ve výši 28.923.765 tis. Kč.

Tento schválený návrh výdajů bude zapracován do návrhu státního rozpočtu České republiky na rok 2009 a do střednědobého výhledu státního rozpočtu České republiky na léta 2010 a 2011.

Celý text uvedeného usnesení vlády včetně schváleného návrhu výdajů v podrobném členění je v přiloženém dokumentu.

Sdílejte na:

Přílohy