Příprava návrhu výdajů na výzkum a vývoj na rok 2010 s výhledem na léta 2011 a 2012

Dne 20. května 2009 vydala Rada pro výzkum a vývoj své Prohlášení k zachování výdajů státního rozpočtu na výzkum, vývoj a inovace v letech 2010 až 2012 na úrovni roku 2009 (viz příloha 3).

 


Na 242. zasedání dne 10. dubna 2009 Rada pro výzkum a vývoj schválila své stanovisko k důvodům změn v rozpočtové kapitole Akademie věd ČR (viz příloha 2).  


Podle § 35 odst. 2 písm. h) zákona č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu a vývoje, Rada pro výzkum a vývoj zabezpečuje přípravu návrhu výdajů na výzkum a vývoj jednotlivých rozpočtových kapitol a návrh jejich rozdělení podle § 5 odst. 5 zákona.

Směrnice k přípravě návrhu výdajů státního rozpočtu ČR na výzkum a vývoj na rok 2010 a výhledu na léta 2011 a 2012 byla jednotlivým poskytovatelům zaslána a je přílohou této stránky.

Termín pro zaslání dodávek dat byl do 13. února 2009. 


Vládou schválené výdaje na VaVaI 2010

 

Sdílejte na:

Přílohy