Výdaje státního rozpočtu České republiky na výzkum, vývoj a inovace na rok 2010 s výhledem na léta 2011 a 2012

jak byly schváleny vládou na jejím jednání dne 29. června 2009.

 

Usnesením vlády ze dne 29. června 2009 č. 838 byl schválen návrh výdajů státního rozpočtu České republiky na výzkum, vývoj a inovace na rok 2010 s výhledem na léta 2011 a 2012.

Vláda tímto usnesením schválila výdaje státního rozpočtu na výzkum, vývoj a inovace:
pro rok 2010 ve výši 24.841.778 tis. Kč,
pro rok 2011 ve výši 24.844.844 tis. Kč,
pro rok 2012 ve výši 24.830.804 tis. Kč.

Tento schválený návrh výdajů bude zapracován do návrhu státního rozpočtu České republiky na rok 2010 a do střednědobého výhledu státního rozpočtu České republiky na léta 2011 a 2012.

Celý text uvedeného usnesení vlády včetně schváleného návrhu výdajů v podrobném členění naleznete v přiložených dokumentech.

 

Prohlášení předsednictva Rady pro výzkum, vývoj a inovace k Akademickému sněmu Akademie věd ČR konanému dne 30. 6. 2009 

Dopis I. místopředsedkyně Rady pro výzkum, vývoj a inovace ministru financí ze dne 6. listopadu 2009 a odpověď ministra financí ing. Janoty ze dne 7. prosince 2009  

 

Sdílejte na:

Přílohy