Konečné výsledky hodnocení výsledků výzkumných organizací v roce 2008

 

V souladu se schválenou Metodikou hodnocení výsledků výzkumu a vývoje v roce 2008 se zveřejňují tyto výsledky hodnocení.

Výsledky byly schváleny Radou pro výzkum a vývoj na jejím 239. zasedání dne 16. 1. 2009.

Název výsledku hodnocení

Dokument
ke stažení

Tabulka - Hodnocené výsledky agregované podle výzkumných organizací a seřazené podle skupin dle právní formy instituce
(dle Metodiky - standardizovaná tabulka)

tabulka 1 ke stažení ve formátu PDF
(PDF, 120 kB)

Tabulka - Hodnocené výsledky agregované podle organizačních jednotek seřazené podle skupin dle právní formy instituce - doplňková tabulka 
(dle Metodiky - doplňková standardizovaná tabulka)

tabulka 2 ke stažení ve formátu PDF
(PDF, 120 kB)

 Datum zveřejnění: 22. ledna 2009

Sdílejte na: