Výdaje státního rozpočtu na výzkum a vývoj v roce 2008 a 2009

včetně výdajů krytých příjmy ze zahraničních programů, např. EU a EHP/Norsko.

(podle zákona č. 475/2008 Sb., o státním rozpočtu České republiky na rok 2009)

 

Rozp. kapitola

(údaje jsou v tis. Kč)

Státní rozpočet 2008

Státní rozpočet 2009

Institucionální výdaje

Účelové výdaje

Celkové výdaje

Institucionální výdaje

Účelové výdaje

Celkové výdaje

Úřad vlády

16 073

6 970

23 043

16 073

20 271

36 344

Bezpečnostní informační služba

0

9 638

9 638

0

8 100

8 100

Ministerstvo zahraničních věcí

14 274

7 423

21 697

14 274

7 423

21 697

Ministerstvo obrany

127 203

348 740

475 943

124 175

383 031

507 206

Národní bezpečnostní úřad

7 000

14 731

21 731

7 000

14 731

21 731

Ministerstvo práce a sociálních věcí

53 735

31 575

85 310

54 185

23 058

77 243

Ministerstvo vnitra

2 780

41 250

44 030

2 760

45 182

47 942

Ministerstvo životního prostředí

224 068

241 218

465 286

206 945

271 166

478 111

Ministerstvo pro místní rozvoj

0

23 546

23 546

0

31 210

31 210

Grantová agentura

33 910

1 500 800

1 534 710

54 328

1 778 817

1 833 145

Ministerstvo průmyslu a obchodu

434 580

2 551 366

2 985 946

501 600

3 240 348

3 741 948

Ministerstvo průmyslu a obchodu *)

2 985 946

2 842 400

6 584 348

Ministerstvo dopravy

28 581

130 256

158 837

28 571

159 111

187 682

Ministerstvo zemědělství

477 159

363 760

840 919

477 159

434 995

912 154

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

6 843 572

2 764 200

9 607 772

6 978 160

2 766 219

9 744 379

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy *)

113 369

9 721 141

4 715 420

14 459 799

Ministerstvo kultury

68 354

23 077

91 431

67 298

25 509

92 807

Ministerstvo zdravotnictví

217 082

765 003

982 085

217 082

884 386

1 101 468

Ministerstvo spravedlnosti

0

6 000

6 000

0

6 000

6 000

Český úřad zeměměřický a katastrální

28 664

0

28 664

31 300

0

31 300

Český báňský úřad

0

26 064

26 064

0

22 000

22 000

Akademie věd

4 624 016

893 598

5 517 614

5 058 554

823 843

5 882 397

Akademie věd **)

11 872

 

5 529 486

4 783

 

5 887 180

Státní úřad pro jadernou bezpečnost

19 200

26 740

45 940

19 200

26 740

45 940

Celkem ***)

13 220 251

9 775 955

22 996 206

13 858 664

10 972 140

24 830 804

Celkem ****)

125 241

23 121 447

7 562 603

32 393 407

 

           
Poznámka:
*) včetně výdajů na předfinancování programů EU
**) včetně výdajů předfinancování EHP Norsko
***) výdaje státního rozpočtu podle zákona č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu a vývoje
****) včetně výdajů na předfinancování programů EU a předfinancování EHP Norsko

 

Sdílejte na: