Souhrnné vyhodnocení výsledků programů výzkumu a vývoje ukončených v roce 2007

Vláda na návrh předsedy vlády a předsedy Rady pro výzkum a vývoj na svém jednání dne 30.3.2009 usnesením č. 381 schválila Souhrnné vyhodnocení výsledků programů výzkumu a vývoje ukončených v roce 2007.

Materiál, jak byl vládou projednán, je v přiložených dokumentech.

 

Sdílejte na:

Přílohy