Hodnocení výsledků výzkumu a vývoje v roce 2009

 

Pravidelné hodnocení výsledků výzkumu a vývoje vychází z usnesení vlády ze dne 23. června 2004 č. 644 k hodnocení výzkumu a vývoje a jeho výsledků a z Reformy systému výzkumu, vývoje a inovací v ČR schválené usnesením vlády ze dne 26. března 2008 č. 287.

Pro hodnocení prováděné v roce 2009 byla vydána Metodika hodnocení výsledků výzkumu a vývoje v roce 2009, kterou Rada pro výzkum a vývoj schválila na svém 244. zasedání dne 12. června 2009. Po schválení byl dokument dne 17. června 2009 podepsán předsedou Rady pro výzkum a vývoj a předsedou vlády ČR, Ing. Janem Fischerem, CSc.

Metodika je rozdělena do dvou částí, a to na hodnocení výsledků výzkumných organizací a na hodnocení programů VaV ukončených v roce 2008.

Text Metodiky je v elektronické podobě k dispozici v příloze této stránky.

 

Hodnocení výsledků výzkumných organizací

Postup hodnocení výsledků výzkumných organizací

Hodnocení výsledků výzkumných organizací - výsledky  

Prohlížení výsledků Hodnocení výzkumných organizací za rok 2009

Hodnocení výsledků programů výzkumu a vývoje ukončených v roce 2008

Postup hodnocení výsledků programů výzkumu a vývoje ukončených v roce 2008

Souhrnné vyhodnocení výsledků programů výzkumu, experimentálního vývoje a inovací ukončených v roce 2008


Kritéria pro vyřazení výsledků z hodnocení výsledků výzkumu a vývoje v roce 2009   

Sdílejte na:

Přílohy