Výstupy z hodnocení výsledků výzkumných organizací v roce 2009

V souladu se schválenou Metodikou hodnocení výsledků výzkumu a vývoje v roce 2009 se zveřejňují tyto výsledky hodnocení.

Výsledky byly schváleny Radou pro výzkum, vývoj a inovace na jejím 249. zasedání dne 15. 1. 2010.

Sdílejte na:

Přílohy