Výdaje státního rozpočtu na výzkum, vývoj a inovace v roce 2009 a 2010

včetně výdajů krytých příjmy ze zahraničních programů, např. EU a EHP/Norsko

(podle zákona č. 487/2009 Sb., o státním rozpočtu České republiky na rok 2010)

 

Rozp. kapitola Státní rozpočet 2009 Státní rozpočet 2010
Institucionální výdaje Účelové výdaje Celkové výdaje Institucionální výdaje Účelové výdaje Celkové výdaje
Úřad vlády

16 073

20 271

36 344

38 722

10 086

48 808

Bezpečnostní informační služba

0

8 100

8 100

0

0

0

Ministerstvo zahraničních věcí

14 274

7 423

21 697

13 527

7 000

20 527

Ministerstvo obrany

124 175

383 031

507 206

91 407

357 114

448 521

Národní bezpečnostní úřad

7 000

14 731

21 731

0

0

0

Ministerstvo práce a sociálních věcí

54 185

23 058

77 243

37 272

26 678

63 950

Ministerstvo vnitra

2 760

45 182

47 942

39 044

329 753

368 797

Ministerstvo životního prostředí

206 945

271 166

478 111

186 023

292 905

478 928

Ministerstvo pro místní rozvoj

0

31 210

31 210

0

28 559

28 559

Grantová agentura

54 328

1 778 817

1 833 145

70 276

1 945 866

2 016 142

Ministerstvo průmyslu a obchodu

501 600

3 240 348

3 741 948

509 600

3 312 368

3 821 968

Ministerstvo průmyslu a obchodu *)

2 842 400

6 584 348

2 842 400

6 664 368

Ministerstvo dopravy

28 571

159 111

187 682

23 019

76 886

99 905

Ministerstvo zemědělství

477 159

434 995

912 154

425 664

416 774

842 438

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

6 978 160

2 766 219

9 744 379

7 209 895

3 727 663

10 937 558

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy *)

4 715 420

14 459 799

1 158 199

12 095 757

Ministerstvo kultury

67 298

25 509

92 807

75 415

23 171

98 586

Ministerstvo zdravotnictví

217 082

884 386

1 101 468

207 625

632 230

839 855

Ministerstvo spravedlnosti

0

6 000

6 000

0

5 781

5 781

Český úřad zeměměřický a katastrální

31 300

0

31 300

22 159

0

22 159

Český báňský úřad

0

22 000

22 000

160

9 740

9 900

Akademie věd

5 058 554

823 843

5 882 397

4 567 365

583 055

5 150 420

Akademie věd **) 4 783 5 887 180 7 526 5 157 946
Státní úřad pro jadernou bezpečnost

19 200

26 740

45 940

17 684

19 595

37 279

Technologická agentura

51 960

0

51 960

Celkem ***) 13 858 664 10 972 140 24 830 804 13 586 817 11 805 224 25 392 041
Celkem ****) 7 562 603 32 393 407 4 008 125 29 400 166

 

Poznámka:

*) včetně výdajů na předfinancování programů EU

**) včetně výdajů předfinancování EHP Norsko

***) výdaje státního rozpočtu podle zákona č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací

****) včetně výdajů na předfinancování programů EU a předfinancování EHP Norsko

 

Sdílejte na: