Výzkumné organizace - 4. etapa

 

Zveřejnění výsledků Hodnocení 2010


Dne 31. ledna 2011 byly v sekci Hodnocení výsledků výzkumu a vývoje v roce 2010 zveřejněny v souladu se schválenou Metodikou hodnocení výsledků výzkumných organizací a hodnocení výsledků ukončených programů (platnou pro léta 2010 a 2011) výstupy z hodnocení výsledků výzkumných organizací v roce 2010, schválené na 261. zasedání Rady dne 28. ledna 2011.


Prostřednictvím tohoto odkazu jsou pouze pro poskytovatele dostupné tabulky s uvedením detailních zaznamů jednotlivých výsledků u kterých došlo  ke snížení podpory v rámci schválených "Výdajů státního rozpočtu ČR na VaVaI na rok 2012".

 

Sdílejte na:

Přílohy