Výdaje státního rozpočtu České republiky na výzkum, vývoj a inovace na rok 2011 s výhledem na léta 2012 a 2013

 

Výdaje na výzkum, experimentální vývoj a inovace byly schváleny v rámci usnesení vlády České republiky ze dne 22. září 2010 č. 675 k návrhu zákona o státním rozpočtu České republiky na rok 2011 a k návrhům střednědobého výhledu státního rozpočtu České republiky na léta 2012 a 2013 a střednědobých výdajových rámců na léta 2012 a 2013.

Sdílejte na:

Přílohy