Výdaje na výzkum a vývoj v letech 2003-2004 (v tis.Kč)

 

K A P I T O L A

Státní rozpočet 2003 Státní rozpočet 2004

Institucionální výdaje

Účelové výdaje

Celkové výdaje

Institucionální výdaje

Účelové výdaje

Celkové výdaje

Úřad vlády

12 137

2 350

14 487

12 944

3 300

16 244

Bezpečnostní informační služba

0

5 400

5 400

0

7 130

7 130

Ministerstvo zahraničních věcí

8 800

10 000

18 800

8 800

10 500

19 300

Ministerstvo obrany

107 400

423 155

530 555

150 000

333 889

483 889

Národní bezpečnostní úřad

6 000

13 200

19 200

6 600

19 000

25 600

Ministerstvo práce a sociálních věcí

42 270

49 150

91 420

42 480

71 460

113 940

Ministerstvo vnitra

14 810

4 290

19 100

14 810

4 174

18 984

Ministerstvo životního prostředí

219 006

344 987

563 993

222 706

343 217

565 923

Ministerstvo pro místní rozvoj

0

0

0

0

30 000

30 000

Grantová agentura

24 860

1 172 237

1 197 097

29 460

1 223 000

1 252 460

Ministerstvo průmyslu a obchodu

0

1 195 000

1 195 000

0

1 559 350

1 559 350

Ministerstvo dopravy

19 940

76 121

96 061

20 030

137 766

157 796

Ministerstvo zemědělství

293 406

289 000

582 406

320 662

347 650

668 312

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

3 609 972

1 371 927

4 981 899

3 272 655

1 415 734

4 688 389

Ministerstvo kultury

49 048

33 508

82 556

59 536

22 835

82 371

Ministerstvo zdravotnictví

238 043

500 696

738 739

238 043

562 440

800 483

Ministerstvo spravedlnosti

16 110

0

16 110

16 110

0

16 110

Ministerstvo informatiky

8 000

13 470

21 470

7 850

13 467

21 317

Český úřad zeměměřický a katastrální

20 450

3 668

24 118

22 495

2 105

24 600

Český báňský úřad

0

22 540

22 540

0

27 540

27 540

Akademie věd

3 171 388

479 746

3 651 134

3 399 654

633 684

4 033 338

Státní úřad pro jadernou bezpečnost

24 000

24 500

48 500

23 800

27 000

50 800

C E L K E M

7 885 640

6 034 945

13 920 585

7 868 635

6 795 241

14 663 876

 

Sdílejte na: