Výdaje státního rozpočtu na výzkum, vývoj a inovace v roce 2010 a 2011

včetně výdajů krytých příjmy z programů EU a finančních mechanismů

(podle zákona č. 433/2010 Sb., o státním rozpočtu České republiky na rok 2011)

 

Rozp. kapitola

Státní rozpočet 2010

Státní rozpočet 2011

Institucionální výdaje

Účelové výdaje

Celkové výdaje

Institucionální výdaje

Účelové výdaje

Celkové výdaje

Úřad vlády

 38 722

 10 086

 48 808

 39 315

 10 103

 49 418

Bezpečnostní informační služba

 0

 0

 0

 0

 0

 0

Ministerstvo zahraničních věcí

 13 527

 7 000

 20 527

 13 404

 0

 13 404

Ministerstvo obrany

 91 407

 357 114

 448 521

 98 387

 268 357

 366 744

Národní bezpečnostní úřad

 0

 0

 0

 0

 0

 0

Ministerstvo práce a sociálních věcí

 37 272

 26 678

 63 950

 955

 31 204

 32 159

Ministerstvo vnitra

 39 044

 329 753

 368 797

 60 763

 420 485

 481 248

Ministerstvo životního prostředí

 186 023

 292 905

 478 928

 222 853

 108 736

 331 589

Ministerstvo pro místní rozvoj

 0

 28 559

 28 559

 0

 23 458

 23 458

Grantová agentura

 70 276

 1 945 866

 2 016 142

 93 204

 2 367 686

 2 460 890

Ministerstvo průmyslu a obchodu

 509 600

 3 312 368

 3 821 968

 581 973

 3 266 133

 3 848 106

Ministerstvo průmyslu a obchodu *)

 2 842 400

 

 6 664 368

 

 

 

Ministerstvo dopravy

 23 019

 76 886

 99 905

 1 336

 7 779

 9 115

Ministerstvo zemědělství

 425 664

 416 774

 842 438

 408 078

 404 055

 812 133

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

 7 209 895

 3 727 663

 10 937 558

 6 919 034

 3 527 962

 10 446 996

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy *)

 1 158 199

 

 12 095 757

 3 000 000

 

 13 446 996

Ministerstvo kultury

 75 415

 23 171

 98 586

 70 365

 141 205

 211 570

Ministerstvo zdravotnictví

 207 625

 632 230

 839 855

 377 789

 698 115

 1 075 904

Ministerstvo spravedlnosti

 0

 5 781

 5 781

 0

 6 873

 6 873

Český úřad zeměměřický a katastrální

 22 159

 0

 22 159

 34 391

0

 34 391

Český báňský úřad

 160

 9 740

 9 900

 0

 0

 0

Akademie věd

 4 567 365

 583 055

 5 150 420

 4 462 707

401 592

 4 864 299

Akademie věd **)

 7 526

 

 5 157 946

 1 478

 

 4 865 777

Státní úřad pro jadernou bezpečnost

 17 684

 19 595

 37 279

 0

 0

 0

Technologická agentura

 51 960

 0

 51 960

 69 375

 780 102

 849 477

Celkem ***)

13 586 817

 11 805 224

 25 392 041

 13 453 929

 12 463 845

 25 917 774

Celkem ****)

4 008 125

 

 29 400 166

 3 001 478

 

 28 919 252

 

Poznámka:
*) včetně výdajů na předfinancování programů EU
**) včetně výdajů na předfinancování programů EU a předfinancování EHP Norsko
***) výdaje státního rozpočtu podle zákona č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací
****) včetně výdajů na předfinancování programů EU a předfinancování EHP Norsko

 

Sdílejte na: