Hodnocení VaVaI - 2011 - Výzkumné organizace - 4. etapa

Zveřejnění výsledků Hodnocení 2011


Na základě schválení konečných výstupů z Hodnocení 2011 podle Metodiky hodnocení výsledků výzkumných organizací a hodnocení výsledků ukončených programů (platné pro léta 2010 a 2011), Radou pro výzkum, vývoj a inovace na jejím 269. zasedání konaném dne 27. ledna 2012, jsou v příloze zveřejněny Tabulky č. 5 a 6.

Sdílejte na:

Přílohy