Zápis z 269. zasedání Rady pro výzkum, vývoj a inovace konaného 27. ledna 2012

Rada pro výzkum, vývoj a inovace na svém 270. zasedání dne 24. února 2012 schválila zápis z 269. zasedání Rady (příloha).

Sdílejte na:

Přílohy