Termíny, zápisy, usnesení a materiály ze zasedání Rady pro výzkum, vývoj a inovace v roce 2012

 

Zasedání

Termín konaní
Zápis

 Usnesení a materiály
269.27. ledna 2012zápisusnesení a materiály
270.24. února 2012zápisusnesení a materiály
271.30. března 2012zápisusnesení a materiály
272.27. dubna 2012zápisusnesení a materiály
273.25. května 2012zápisusnesení a materiály
274.29. června 2012zápis usnesení a materiály 
mimořádné31.srpna 2012zápisusnesení a materiály
275.27. září 2012 (čt)zápisusnesení a materiály
276.26. října 2012zápisusnesení a materiály
277.30. listopadu 2012zápisusnesení a materiály
278.21. prosince 2012zápisusnesení a materiály

Pravidelný začátek jednání je vždy v 9.30 hod.  Zasedání se konají v budově Úřadu vlády ČR.


                    
                                    [<<< rok 2011]                                                                                        [>>>rok 2013]

Sdílejte na: