Výdaje státního rozpočtu České republiky na výzkum, vývoj a inovace na rok 2012 s výhledem na léta 2013 a 2014

Výdaje na výzkum, experimentální vývoj a inovace byly schváleny v rámci usnesení vlády České republiky ze dne 21. září 2011 č. 692 k návrhu zákona o státním rozpočtu České republiky na rok 2012 a k návrhům střednědobého výhledu státního rozpočtu České republiky na léta 2013 a 2014 a střednědobých výdajových rámců na léta 2013 a 2014.

Sdílejte na:

Přílohy